Kā izvēlēties kursus?

Patlabam vērojams liels dažādu rokdarbu kursu piedāvājums. Kā no piedāvātā klāsta izvēlēties optimālo?

Kā gūt visefektīvāko rezultātu, lai nebūtu jānožēlo, ka nelietderīgi izšķiests laiks un nauda?

Kāds gan ir efektīvas apmācības noslēpums?

Kam pievērst īpašu uzmanību, izvēloties tos vai citus kursus? Mēģināsim to noskaidrot.

No sākuma mazliet no teorijas, kas palīdzēs ātrāk saprast lietas būtību.

Kas ir licence?

Licence ir tiesības, atļauja uzņemt un apmācīt studentus.

Tieši ar šo darbību sāk jebkura sevi cienoša organizācija. Lai licenzēšana varētu notikt, vispirms ir jābūt sastādītai programmai, kurā norādīts kādā secībā tiks mācītas tēmas un katrai tēmai pievienots īss satura izklāsts.

Protams, ka programmu licenzēšanas komisijā nesēž vieni vienīgi rokdarbu speciālisti, saprotams, ka viņi nevar pārzināt pilnīgi visu nozaru specifiku līdz sīkumiem. Tālab licenzēšanas brīdī notiek programmas satura tehniska caurskatīšana, bet programmas papildināšana un pilnveidošana paliek uz pasniedzēja sirdsapziņas. Tātad- licence vēl negarantē kvalitatīvu apmācību, kaut arī apliecina programmas autoru nopietnos nolūkus.

Kas ir akreditācija?

Akreditācija ir valsts garantēta kvalitāte studijām.

Akreditācija ir nākamā pārbaudes pakāpe pēc licencēšanas. Akreditācijas procesā studiju programma tiek novērtēta: kāda ir kvalitāte un atbilstība likumu prasībām. Akreditācija ietver studiju programmas satura, kā arī personāla, darba organizācijas un resursu kvalitātes pārbaudi. Pēc akreditācijas valsts uzņemas atbildību par studentiem.

Akreditācija, atkarībā no programmas kvalitātes, var tikt izsniegta uz vai 6 gadiem.

Svarīgi! Programmas akreditācija ir obligāts nosacījums, lai no VID varētu atgriezt daļu nodokļus kā attaisnotus izdevumus par mācībām. Tas ir, pēc akreditētas programmas apgūšanas, pie noteiktiem nosacījumiem, Jūs varat atgūt 24% no summas, ko esat iztērējis macībām!

Dokuments par mācību programmas apgūšanu
Atkarībā no programmas veida, dokumenti par mācību iestādes pabeigšanu, pēc būtības ir divu veidu:

1. Mācību iestādes vārdā izsniegti dokumenti.

Par licencētas studiju programmas apgūšanu izglītības mācību iestāde ir tiesīga izsniegt diplomus savā vārdā, bet šādu valstiski neatzītu diplomu īpašniekiem var rasties grūtības gan Latvijā, gan, vēl jo vairāk, ārzemēs.

2. Valstiski atzīti izglītības dokumenti.

Par akreditētas studiju programmas apgūšanu izglītības mācību iestāde izsniedz valstiski atzītu dokumentu. Ārzemēs valstiski atzītu diplomu  praktiski visur izskata un dod motivētu slēdzienu par diploma atzīšanu un pielīdzināšanu, bet valstiski neatzītu diplomu var arī vispār neizskatīt.

Sagatavojot šo materiālu, piezvanīju uz kādu apmācību centru, kuru atradu piedāvājumu sarakstā (tā nosaukumu neminēšu). Jautāju, vai viņu piedāvātā mācību programma ir licenzēta.

Man atbildēja- jā, protams! Licences numuru nosaukt nevarēja, neredzēju to arī firmas mājas lapā. Tāpēc būtu vēlams pašiem personīgi iepazīties ar programmas licenci un akreditācijas lapu. Šajā jautājumā neesiet kautrīgi- faktiski firmai ar šiem dokumentiem (ja tādi eksistē)būtu jālepojas un uzstājīgi jālūdz Jūs tos aplūkot.

Pasniedzēja kvalifikācija

Ja Jūs pērkat preci, tad vēlaties izpētīt tās kvalitāti. Tāpēc nenāktu par ļaunu painteresēties par Jūsu potenciālā pasniedzēja kvalifikāciju. Jūs jautāsiet- kāpēc gan? Lūk, kāpēc. Pieņemsim, ka Jūs meklējat savai firmai grāmatvedi. Jūs varat izvēlēties- vai nu Emīlijas tante, kura rēķina ar skaitīkļiem, vai speciālists ar augstāko izglītību un datorprasmēm. Kuru Jūs izvēlētos?

Dažkārt pasniedzēja kvalifikācijas līmeni uzskata par pietiekamu, ja viņš ir tikai pamācījies kursos. Uzskatu, ka tas ir kategoriski nepieņemams variants. Šāda „izglītība” vēl negarantē, ka ir apgūtas pedagoģiskā darba iemaņas. Vai nav izdevīgāk mācīties pie profesionāļa? Pati svarīgākā ir lietas morālā puse- cilvēks izmanto citas personas sastādītu programmu bez šīs personas atļaujas, t. i. – pārkāpj Autortiesību Likumu 

Pasniedzējas kvalifikācijas līmeni nosaka MK noteikumi Nr.347, bet viss minimālais līmenis, mūsu skatījumā, var būt vidējā profesionālā izglītība, kas atbilst mācāmās programmas specifikai. Arī Jūsu gadījumā – izdevīgāks būtu pasniedzējs ar augstāko profesionālo vai pedagoģisko izglītību. Vēl labāk, ja pasniedzēja ir mājturības skolotāja ar pieredzi pedagoģiskajā darbā.

Skolotāja profesija jau pati par sevi apliecina atbildīgu attieksmi pret darbu, pozitīvu attieksmi pret cilvēkiem, iejūtību, pacietību, pieredzi un ātru reakciju. Un vēl daudz citu vērtīgu īpašību, to vidū prasmi sastādīt racionālu apmācības programmu.

Programmas saturs

Vispirms īsi par to kā notiek kursu apmācības programmu sastādīšana. Visbiežāk programmas sagatavošanas 1. posms ir definējams kā: „Uzmūrēju no tā, ka bija”. Tiek savākti mācību materiāli, ne vienmēr loģiski savstarpēji saistīti, kopēti no grāmatām un salasīti tīmeklī. Labākajā gadījumā notiek kaut kāda materiālu sistematizācija, sliktākajā- nodarbību laikā tiek izgatavoti kaut kādi izstrādājumi. Autortiesības netiek respektētas. t. i. – mēs esam godīgi, neko svešu neņemam, bet- iedzīvoties uz citu intelektuālā darba rēķina esam gatavi katrā laikā.

Pēc manām domām par kvalitatīvu mācību programmu var sākt runāt tad, ja materiāli ir sašķiroti pa tēmām loģiskā secībā (t. i. – vispirms tiek apgūtas pamatiemaņas, pēc tam- sarežģītāki darba paņēmieni, pamazām uzdevumu grūtības pakāpe aug un noslēgumā jau tiek radīti oriģināldarbi) un nenotiek tieša citu personu intelektuālā darba un ideju kopēšana. Secinājums- jo mazāk kopētā materiāla, jo vairāk pasniedzēja personīgā darba, tātad- kursu līmenis ir augstāks. Attiecīgi, jo ilgāk pasniedzējs vada kursus, jo viņa kvalifikācija ir augstāka.

Par kursu kvalitātes līmeni liecina arī mācību materiālu ilustrējošo paraugu daudzums. Jo vairāk paraugu, jo plašāki klausītāja priekšstati un vienkāršāk notiek jaunās vielas apguve.

Nodarbību ilgums.

Atgriezīsimies pie mana zvana uz to pašu apmācību centru. Kad pajautāju, cik gara ir viena nodarbība, man mundri atbildēja- 4 stundas. Faktiski – normāls nodarbības ilgums. Ja kādam šķiet, ka tas ir par ilgu, varu apliecināt – labā kompānijā laiks aizrit vēja spārniem. Turklāt, jo garāka nodarbība, jo vairāk pasniedzējam atliek laika pienākt pie katra studenta un pastrādāt ar viņu individuāli. Vēl viens 4 stundu garas nodarbības pluss- ja sastrēguma dēļ kavējat sākumu, jums, vienalga, pietiks laika paspēt padarīt iecerēto. Un otrādi- ja Jums ļoti jāsteidzas, varat doties projām mazliet agrāk.

Viss jau ir lieliski, bet… Lai precizētu laikus, es piezvanīju pasniedzējai. Jā, viņa apstiprināja, jūs mācīsieties 4 akadēmiskās stundas. Ne jau visi pievērš uzmanību šādām niansēm. Veltīgi! Paskaidroju- akadēmiskā stunda ilgst 40 minūtes, t. i. nodarbības faktiskais ilgums būs 2 stundas un 40 minūtes, nevis 4 stundas kā man teica birojā. Secinājums- laikus precizējiet, par kādām stundām ir runa- akadēmiskajām (40 min.) vai astronomiskajām (60 min.), kas mums ir pierastākas.

Līgums par apmācību

Sevis un klientus cienoša firma, pirms apmācības uzsākšanas noslēdz līgumu ar studentiem, kur ir atrunāti iekšējās kārtības noteikumi, apmaksas kārtība, dokumentu izsniegšana un citi jautājumi.

Tas ir juridisks dokuments, abu pušu parakstīts, kas kalpo kā garantijas līdzeklis noteikumu un saistību ievērošanai abām pusēm.

Pirmā tikšanās ar pasniedzēju.

Pasniegšanas līmenis un programmas kvalitāte mēdz būt dažāda un labāk ir par to izjautāt pirms apmācības uzsākšanas.

• Mācību iestādē noskaidrojiet, kas pasniegs Jūsu kursu. Paskatieties mājas lapāvai tur ir dati par pasniedzēja kvalifikāciju un atsauksmes par to.

• Apmeklējiet Atvērto durvju dienasŠaja laikā Jūs varēsiet izrunāties ar pasniedzēju, noskaidrot, vai piedāvātā programma Jūs apmierina un, saprotams, papētīt licenci un akreditāciju.

• Uzzinietvai ir paredzētas kādas mācību atlaides un vai Jūs tās varat izmantot.

Mācību maksa.

Mūsu dienās šis ir ļoti būtisks apstāklis. lai saprastu, cik Jums reāli būs jāmaksā par vienu apmācības stundu, būtu jāsalīdzina izcenojumi.

Viss ir vienkārši. Parasti mēnesī ir 4 nodarbības. Dalam apmaksu par mēnesi par 4 nodarbībām un pēc tam nodarbību ilgumu stundās un iegūstam apmaksu par vienu stundu. Salīdzinam rezultātus ar visām atbilstošām mācību iestādēm un izdaram secinājumus. Tikai atgādināšu, ka stundas mēdz būt akadēmiskās un astronomiskās.

Un neaizmirstiet par iespējupie noteiktiem nosacījumiempar nodokļu atgūšanu no VID par attaisnotiem izdevumiem par mācībām pēc akreditētas programmas.

Izdariet savu izvēli apdomīgi un gudri. Tikai un vienīgi Jūs vislabāk zināt, ko patiešām vēlaties. Un, ja tas, ko Jums piedāvās pirmajā mācību nodarbībā Jums iepatiksies, nākamajā reizē kājas jau pašas Jūs nesīs uz vietu, kur labā kompānijā, vērtīgās nodarbēs aizvadīts, laiks aizskrien vēja spārniem.

Uz tikšanos!

Būsim priecīgi ar Jums iepazīties!

Rokdarbu Studijas RODAS

direktore Irina Ļebedeva