1. Mācības “RODAS” Rokdarbu Studijā paredzētas dažāda vecuma cilvēkiem ar dažādām izglītības pakāpēm. Tās notiek pēc pašu pasniedzēju sastādītām oriģinālām mācību programmām, kuras veidotas pēc principa- “no vienkāršākā uz – grūtāko” jeb – materiāla sarežģītības pakāpe programmā tiek paaugstināta pakāpeniski.

2. Mācības pēc Jūsu izvēles notiks latviešu vai krievu valodā.
Mācības vada profesionāli pasniedzēji, kuri seko līdzi Jūsu panākumiem, sniedz rekomendācijas, dod padomus un atbild uz jautājumiem.

3. Studija piedāvā teorētiskos materiālus kā latviešu, tā krievu valodā. Visu materiālu Jūs apgūsiet nodarbības laikā, priekšzināšanu un pieredzes trūkums nav šķērslis.

4. Vairumā programmu jau pirmajā nodarbībā jūs varēsiet patstāvīgi izgatavot izstrādājumu Jūsu izraudzītajā tehnikā.

5. Ja radīsies īpaša nepieciešamība, Jūs, savlaicīgi brīdinot pasniedzēju, varēsiet paņem mācību pārtraukumu, lai turpinātu mācības vēlāk no tā paša punkta, pie kura apstājāties.

6. Ar tālruni vai e-pasta starpniecību Jūs vienmēr varēsiet uzdot savus jautājumus Rokdaru Studijas direktoram un pasniedzējām – ieskatieties “RODAS” sadaļā “Kontakti”.

7. Ar e-pasta starpniecību Jūs vienmēr varēsiet uzdot savus jautājumus rokdarbu skolas vadītājai vai pasniedzējām – ieskatieties “Rodas” sadaļā “Kontakti”.

8. Beidzot 1.kursu (20 nodarbības), Jūs saņemsiet Rokdarbu Studijas “RODAS” vārdā izdotu liecību par licencētas/akreditētas mācību programmas apguvi.
Pēc pilna mācību kursa pabeigšanas (atkarīgi no programmas veida 27 vai 40 nodarbības), Studija izsniegs valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi

9. Mēs piedāvājam pašas konkurent spējīgas mācību maksas Rīgā. Atgādinām, ka mūsu vairākuma mācību kursa 1. nodarbība ir bez maksas (izņemot filcēšanu, mējstarklases un Ekspreskursus).
Mācību kursa laikā Jūs varēsiet saņemt arī papildus atlaides savai mācību maksai.

10. Mūsu mācību kursa apjoms ir liels un apgūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu būs pietiekami daudz (dažiem mācību kursiem mūsu Studijā ir vairākas sarežģītības pakāpes), lai, pēc kursu beigšanas, tās kļūtu par Jūsu “starta kapitālu” jaunai profesijai vai arī vēl vienu iespēju ģimenes budžeta papildināšanai.