Rokdarbu studijas “RODAS” piedāvātās profesionālās izglītības programmas ir oriģinālas, un ir likumīgi licencētas Izglītības kvalitātes valsts dienestā .
Rokdarbu studijas “RODAS” programmas tika akreditētas.

Šūšanas un konstruēšanas programmas

Mācību programmas nosaukums Mācību programmas ilgums (1. un 2.kurs) Licen­ces Nr Akreditā­cijas lapas Nr Mācību kursa noslēgumā izsniegtais dokuments
1. kurs,(120 ak.st.) Pilna mācību programma(1. un 2.kurs, 240ak.st.)
1. Apģērbu konstruēšana modelēšana un šūšana 40 nod. (240ak.st.)

P-6778

Al-6283

40 nod.Valsts atzīta izglītības Apliecība
1.1. Apģērbu konstruēšana un modelēšana 40 nod. (240ak.st.)

Р-7284

Al-6144

20 nod.“RODAS” vārdā izdota Apliecība 40 nod.Valsts atzīta izglītībasApliecība
1.2. Apģērbu konstruēšanas un modelēšanas pamati 27 nod.(160ak.st.)

P-7287

Al-6147

27 nod.Valsts atzīta izglītības Apliecība
2.1. Apģērbu šūšanas tehnoloģija 40 nod. (240ak.st.)

Р-7285

Al-6145

20 nod.“RODAS” vārdā izdota Apliecība

40 nod.

Valsts atzīta izglītības

Apliecība

2.2. Apģērbu šūšanas pamati 27 nod.(160ak.st.)

P-7286

Al-6146

27 nod.Valsts atzīta izglītības Apliecība
3.1. Mājas tekstila izgatavošana un rotāšana 27 nod.(160ak.st.) P-4808 Al-5114 27 nod.Valsts atzīta izglītības Apliecība

 

Tamborēšanas, adīšanas un mašīnadīšanas programmas

Mācību programmas nosaukums Mācību programmas ilgums (1. un 2.kurs) Licences Nr Akreditācijas lapas Nr Mācību kursa noslēgumā izsniegtais dokuments
1. kurs,20 nod.(120 ak.st.) Pilna mācību programma(1. un 2.kurs, 240ak.st.)
4.1. Tamborēšanas tehnoloģija 40 nod. (240ak.st.)

P-4811

Al 6464

20 nod.“RODAS” vārdā izdotaApliecība 40 nod.“RODAS” vārdā izdotaApliecība
5.1. Adīšanas tehnoloģija 40 nod. (240ak.st.) Р-3854 Al 4837 20 nod.“RODAS” vārdā izdotaApliecība 40 nod.Valsts atzīta izglītībasApliecība
5.2. Adīšanas tehnoloģijas pamati 27 nod.(160ak.st.) P-4887 27 nod.Valsts atzīta izglītības Apliecība
6.1. Mašīnadīšanas tehnoloģijas pamati 40 nod. (240ak.st.)

Р-2959

Al 4836

20 nod.“RODAS” vārdā izdotaApliecība 40 nod.Valsts atzīta izglītībasApliecība
6.2. Mašīnadīšanas darba paņiemiēni 27 nod.(160ak.st.)

Р-7541

Al 6614

27 nod.Valsts atzīta izglītības Apliecība

 

Pērļošanas programmas

Mācību programmas nosaukums Maksa par kursu Mācību program­mas ilgums (1. un 2.kurs) Licences Nr Akreditācijas lapas Nr Mācību kursa noslēgumā izsniegtais dokuments
1. kurs,(120 ak.st.) Pilna mācību programma(1. un 2.kurs, 240ak.st.)
7.1. Pērlīšu tehnikā izgatavotas rotaslietas 40 nod. (240ak.st.)

P-4811

Al 6464

20 nod.“RODAS” vārdā izdotaApliecība 40 nod.“RODAS” vārdā izdotaApliecība
8.1. Pērlīšu tehnikas pielietojums izstrādājumos 40 nod. (240ak.st.) P-4813 Gatavojas akreditā­cijai 20 nod.“RODAS” vārdā izdotaApliecība 40 nod.“RODAS” vārdā izdotaApliecība
9.1. Pērlīšu audumi un minigobelēni 27 nod.(160ak.st.) P-4812

Al 6615

27 nod.“RODAS” vārdā izdotaApliecība

 

Izšūšanas programmas

Mācību programmas nosaukums Maksa par kursu Mācību programmas ilgums (1. un 2.kurs) Licences Nr Akreditācijas lapas Nr Mācību kursa noslēgumā izsniegtais dokuments
1. kurs,(120 ak.st.) Pilna mācību programma(1. un 2.kurs, 240ak.st.)
10.1. Lentīšu izšuvumi un ziedu izgatavošana 40 nod. (240ak.st.) P-4810 AL 5116 20 nod.“RODAS” vārdā izdota Apliecība 40 nod.Valsts atzīta izglītībasApliecība
10.2. Lentīšu izšuvumi un ziedu izgatavošanas pamati 27 nod.(160ak.st.) P-4888 AL 5173 27 nod.Valsts atzīta izglītības Apliecība
11.1. Modernās un klasiskās izšūšanas tehnoloģijas 40 nod. (240ak.st.) P-4809 Al 5115 20 nod.“RODAS” vārdā izdota Apliecība 40 nod.Valsts atzīta izglītībasApliecība
11.2. Moderno un klasisko izšūšanas tehnoloģiju pamati 27 nod.(160ak.st.) P-4890 AL 5174 27 nod.Valsts atzīta izglītības Apliecība
12.1. Dekoratīvā mašīnizšūšana 40 nod. (240ak.st.) Р-2960 Al 4839 20 nod.“RODAS” vārdā izdota Apliecība 40 nod.Valsts atzīta izglītībasApliecība
12.2. Dekoratīvās mašīnizšūšanas pamati 27 nod.(160ak.st.) P-4889 AL 5175 27 nod.Valsts atzīta izglītības Apliecība

Dažādas rokdarbu programmas, Meistarklases

Mācību programmas nosaukums Mācību program­mas ilgums (1. un 2.kurs) Licences Nr Akreditācijas lapas Nr Mācību kursa noslēgumā izsniegtais dokuments
1. kurs, (120 ak.st.) Pilna mācību programma (1. un 2.kurs, 240ak.st.)
13.1. Zīda apgleznošanas tehnikas 40 nod. (240ak.st.) Р-2963 Al 4838 20 nod. “RODAS” vārdā izdota Apliecība 40 nod. Valsts atzīta izglītības Apliecība
14. Filcēšanas kurss 8 nod. (48ak.st.) - - “RODAS” vārdā izdota Apliecība
15. Meistarklases (šūšanā, konstruēšanā, pērļošanā u.tt.) 1-4 nod. (4-24 ak.st.) - - “RODAS” vārdā izdota Apliecība

Licence.
Licence ir obligāts priekšnoteikums, lai varētu sākt īstenot izglītības programmu.

Izsniedzot licenci, valsts piešķir tiesības izglītības iestādei īstenot noteiktu izglītības programmu.

Fakts, ka programma tiek īstenota uz licences pamata negarantē to, ka pabeidzot šādu programmu, jūs saņemsiet valsts atzītu izglītības dokumentu. Lai saņemtu valsts izglītības dokumentu programmu un/vai iestādei jābūt akreditētai.

Akreditācija
Akreditācija ir izglītības programmas vai izglītības iestādes kvalitātes novērtējums.

Akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

!!! Tas nozīmē, ka, lai izglītības rezultātā saņemtu valsts atzītu izglītības dokumentu, izglītības programmai un/vai izglītības iestādei mācību vai studiju beigšanas brīdī ir jābūt akreditētai.

Pabeidzot licencētu, bet neakreditētu izglītības programmu, izglītojamais saņem izglītības iestādes vārdā izsniegtu izglītības dokumentu.

Var tikt akreditētas programmas, kas ir vismaz 160 stundu garas, īsākas programmas – piem. pieaugušo neformālās izglītības programmas un interešu izglītības programmas – netiek akreditētas. Tas arī nozīmē, ka valsts atzītu izglītības dokumentu iespējams saņemt, beidzot tikai tādas programmas, kas ir garākas par 160 stundām.

Atkarībā no izglītības programmas veida var tikt veikta gan izglītības programmas, gan izglītības iestādes akreditācija.

Jāņem vērā, ka akreditācija tiek veikta uz zināmu laiku, pēc šī laika akreditācija vairs nav spēkā un programmai/izglītības iestādei jāveic atkārtota akreditācija.

Izmantoti materiāli no
Akrediteto izglitibas iestazu un izglitibas programmu registrs

Licences un akreditācija

9
8
7
6
5
4
3
2