1. kurss, 20 nodarbības.

Sieviešu figūras ķermeņa proporcijas.

Stilistikas pamati.

Apģērba projektēšana, silueta un fasona izvēle, ņemot vērā auguma proporcijas īpatnības.

Konstruēšanas metožu apskats.

Mēru noņemšana, uzlaides un virslaides.

Svārku bāzes konstrukcijas veidošana atbilstoši cilvēka stājai.

Svārku dažādu siluetu modelēšana.

Plecģērbu bāzes konstrukcijas veidošana.

Atbilstoši izvēlētam siluetam plecģērba modelēšana.

Dažādu veidu piedurkņu konstruēšana un modelēšana.

Palīgdetaļu piegrieztņu konstruēšana.

Apkakļu konstruēšana.

Apģērbu dekoratīvo elementu veidošana (volāni, žabo, rišas).

Bikšu konstruēšana un modelēšana.

Defektu novēršana ar konstruktīviem paņēmieniem, piegrieztņu pārveidošana.

Trikotāžas transformējamas kleitas dažādu veidu konstruēšana.

Uzmanību! Sakarā ar to, ka apmācāmo kursu saturs pastāvīgi atjaunojas un pilnveidojas, programmā vār būt izmaiņas.