“RODAS” apmācību varianti

Pie mums nāk ļoti dažādi cilvēki. Kādam, bez zināšanām, ir svarīgi iegūt diplomu, kāds nāk mācīties tikai sev un savam priekam. Lai apmierinātu visu mūsu apmācāmo vajadzības, „RODAS” ietvaros darbojas divas mācību iestādes. Abas ir reģistrētas LR UR un darbojas uz likumīgiem pamatiem. Izvēlieties sev piemērotāko apmācību variantu:

1 variants

Ja apmācību rezultātā vēlaties iegūt Latvijā un ES atzītu apliecību par profesionālās pilnveides izglītību, vai Jūsu nodarbošanās ir kādā veidā saistīta ar studiju kursu (kas dod tiesības atgriezt nodokļus par mācībām no VID), tad mēs iesakām Jums mācīties «Rokdarbu Studija RODAS» ietvaros. Šajā gadījumā Jums ir jāņem vērā, ka, lai apliecinātu iegūtās zināšanas un prasmes, Jums būs jāraksta ieskaites darbi un jākārto eksāmeni saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas akreditācijas programmu. Maksa par kursiem būs nedaudz augstāka sakarā ar diploma izgatavošanas izdevumiem.

2 variants

Gadījumā, ja Jums nav svarīgs izsniedzamais dokuments un Jūs mācāties savam priekam, Jums vairāk būs piemērotas apmācības Biedrība «Rokdarbu skola RODAS» ietvaros. Tas ir mazāk formāls variants, kas neprasa no apmācāmajiem ieskaišu rakstīšanu un eksāmenu kārtošanu kursa beigās. Tāpat tas ir ērtāks tiem, kas plāno mācīties ne vairāk par 1 kursu (20 nodarbības), tā kā valsts iestādes apstiprinātu apliecību mēs varam izsniegt tikai pēc 27 nodarbībām.

Samaksa par šiem abiem variantiem notiek dažādos rekvizītos (SIA “RODAS”, vai Biedrība «Rokdarbu skola RODAS»). Tādēļ sākot apmācības Jums ir jāizvēlas kādā apmācības iestādē Jūs vēlaties mācīties.

Neskaidrību gadījumā Jūs varat zvanīt un uzdot visus jautājumus. Tālruņa numuri – 25553568 vai 26050685

 

Mācību iestādes nosaukums Rokdarbu Studija «RODAS»

Biedrība «Rokdarbu skola RODAS»

Izsniegtie dokumenti

Jūsu apmācības ilgums 20 nodarbības:

Studijas “RODAS” vārdā izsniegta Apliecība par kursa noklausīšanos

Jūsu apmācības ilgums 27 vai 40 nodarbības:

Latvijā un ES atzīta valsts Profesionālās pilnveides Apliecība

Jūsu apmācības ilgums 20,27 vai 40 nodarbības:

Biedrības «Rokdarbu skola RODAS» vārdā izsniegtais Sertifikāts par kursa noklausīšanos

Apmaksa par kursiem

Apmaksa par mācībām + Apmaksa par Valsts atzīto izglītības Apliecību izgatavošanu

Apmaksa par mācībām

Rekvizīti apmaksai

SIA “RODAS”

LR UR vien.reģ. Nr. 40103304268

AS SWEDBANK

Bankas kods HABALV22

Konta Nr. LV29 HABA0551032634854

Biedrība «Rokdarbu skola RODAS»

LR UR vien.reģ. Nr. 40008160193

AS SEB banka

Bankas kods UNLALV2X

Konta Nr. LV72 UNLA0050022133694

Programma, apmācības laiks, grupa, pasniedzēja

Programmas un pasniedzēji gan Studijai, gan Biedrībai ir vienādi.

Kopēji apmācību laiki un grupas

Programmas akreditācija Programmas ir akreditētās Izglītības Ministrijā

-

Ieskaites darbs

Katra kursa beigās

-

Ieskaite, eksāmens

Katra kursa beigās

-

Līgums par apmācību Tiek slēgts Līgums starp apmācāmo un SIA «RODAS». Līgumā ir atrunāti tiesības un pienākumi mācību iestādei un apmācāmajam Tiek slēgta Vienošanās starp apmācāmo un Biedrību «Rokdarbu skola RODAS».

Apmācāmies tiek iepazīstināts ar mācību kārtību, apmaksu utt.